Syndróm karpálneho tunela

Karpálny tunel - prierez zápästia

Karpálny tunel je anatomicky definovaný priestor, ktorého spodina konkávneho tvaru je tvorená zápästnými kosťami a palmárnymi ligamentami. Vrchnú vrstvu - strop tvorí mohutný a tvrdý väz tzv. ligamentum carpi transverum. Do tohto úzkeho priestoru v oblasti zápästia vchádza z predlaktia 9 šliach ohýbačov prstov a jeden nerv - n. medianus. Normálny tlak v kanáli je okolo 2,5 mm Hg, pri maximálnom ohybe tlak v zápästí stúpa na 30 mm Hg. U pacientov s útlakovým syndrómom sa hodnoty tlaku zvyšujú až na 90 mm Hg.

S príchodom osobného počítača do života moderného človeka výskyt ochorenia neustále narastá. Ak sa liečba uskutočňuje včas, prognóza syndrómu karpálneho tunela je vo všeobecnosti priaznivá. Regenerácia utlačeného nervu a obnova jeho motorických a senzitívnych funkcii je však reálna len vtedy, keď si uvedomíme potrebu zmeny patologických pracovných návykov. Ak je však nerv dlhodobým útlakom postihnutý nezvratne, k plnému návratu jeho funkcie nikdy nedôjde.

Príznaky

Najčastejšími príznakmi ochorenia sú bolesti, tŕpnutie a mravenčenie, pálenie alebo necitlivosť kože v inervačnej oblasti n. medianus - tzn. v oblasti palca, ukazováka, prostredníka a polovičky IV. prsta. Bolesti sa spočiatku typicky objavujú v noci, ustávajú po trasení alebo masáži ruky. V pokročilých štádiách ochorenia sa môže objaviť opuch, slabosť alebo nemotornosť ruky (typické je vypadávanie predmetov z rúk), hypotrofia dlaňového svalstva. Bolesť sa postupne stupňuje, môže vyžarovať do zápästia, predlaktia alebo až ramena.

Príčiny vzniku

Syndróm karpálneho tunela vzniká, keď dochádza k stlačeniu (kompresii) n. medianus. Môže ho zapríčiniť každý stav, pri ktorom dochádza k zúženiu tunela, jeho opuchu, alebo k zadržiavaniu tekutín v tuneli. I keď príčina vzniku tohto ochorenia je mnohokrát nejasná (idiopatická), na jeho vzniku sa môžu spolupodieľať niektoré vonkajšie ako aj vnútorné faktory pri ktorých zvýšený tlak na nerv v karpálnom tuneli spôsobuje patologické ischemické zmeny. Postupne tak v kanáli vzniká opuch a nezvratná premena nervového tkaniva na jazvu. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u pacientov s cukrovkou, obezitou, hypotyreoidizmom, amyloidózou, hematologickými ochoreniami a obličkovými ochoreniami, akromegáliou a alkoholizmom. Pomerne často sa vyskytuje u ľudí s hormonálnou dysbalanciou (tehotenstvo a menopauza a iné).

Dezinformácie a mýty o operačnej liečbe karpálneho tunela

Niektoré tvrdenia šírené internetom a niektorými médiami sú nepravdivé a veľmi nebezpečne zavádzajúce vo vzťahu k zdraviu pacienta. Bohužiaľ sa neraz stáva, že napriek stanoveniu správnej diagnózy lekárom je pacient presvedčený, že odporučený chirurgický zákrok nie je potrebný, a operáciu zbytočne odkladá. Mnohokrát pacienti prichádzajú na operáciu v čase už výraznej progresie ochorenia, jeho vysokých štádiách, kedy výsledky chirurgickej liečby môžu byť nedostatočné. Nie však z dôvodu zle vykonanej operácie, ale z dôvodu jej neskorého načasovania.

Preto je dôležité vás informovať o tom, že nie je pravda že:

  • Ochorenie vám vyliečia „zázračné maste“.
  • Miniinvazívne operačné techniky sú nebezpečné a nikde sa nepoužívajú.
  • Operačný výkon je nevyhnutné realizovať vždy v celkovej alebo blokovej anestézii.
  • Po operačnom zákroku je nevyhnutný 3-4 dňový pobyt v nemocnici.

Predoperačná príprava

Operácia u inak zdravého pacienta nevyžaduje špeciálnu prípravu. Pre možnosť zvýšeného krvácania odporúčame pacientom neužívať 3 týždne pred operáciou lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú (napr. acylpyrín, aspirín, anopyrín).

Operácia

Operačný zákrok sa prevádza v miestnom znecitlivení. Znecitlivejúca látka sa aplikuje injekčne priamo do miesta operácie v oblasti dlaňovej strany zápästia a dlane. Aby sa počas operácie zabránilo krvácaniu, operácia sa vykonáva pri „zaškrtení“ hornej končatiny tlakovou manžetou. Manžeta môže pri dlhšie trvajúcej operácii spôsobiť bolesť tak, že je nutné ju uvoľniť ešte pred koncom operačného zákroku.

Rozdiely a výhody operačnej techniky (krátky rez) používanej na našom pracovisku sú zreteľne vidieť na obrázku:

porovnanie jaziev pri operácii karpálu

Pri samotnej operácii sa pomocou krátkeho pozdĺžneho rezu v dlani pretína priečny väz v oblasti zápästia pod ktorým prechádza stlačený nerv (nervus medianus). Niekedy sa k výkonu pripojuje aj odstránenie zhrubnutých šľachových obalov (synovectomia).

Doc. MUDr. Radomír Kokavec PhD. pri operácii karpálneho tunela

Doc. MUDr. Radomír Kokavec PhD. pri operácii karpálneho tunela

Pooperačná starostlivosť

Pri bolesti sa nám osvedčilo užívanie analgetika Novalgin každých 6 hodín. Pooperačne je nutná zvýšená poloha (elevácia) operovanej končatiny, ktorá zmierňuje bolesť a zmenšuje opuch. V pohybe prstov pacientovi po operácii nebránime, obmedzujeme len extrémne pohyby v zápästí. Krátko po operácii (prvý alebo druhý pooperačný deň) je možné očakávať výraznú úľavu. Ostatné obtiaže by mali odznieť za niekoľko týždňov až mesiacov po operácii, v závislosti od toho v akom pokročilom štádiu poškodenia sa nerv nachádzal pred operáciou. Ak je nerv postihnutý nezvratne, k plnému návratu funkcie nedôjde.

Komplikácie operácie

Vo všeobecnosti je pravdepodobnosť výskytu komplikácii priamo úmerná prítomnosti rizikových faktorov (napr. pokročilý vek, diabetes mellitus, ateroskleróza, choroby srdca a pľúc, nesprávna životospráva, obezita, fajčenie, väčší rozsah operačného výkonu). Väčšie riziko komplikácii majú samozrejme pacienti, nedodržujúci pokyny lekára v pooperačnom období.

Treba zdôrazniť, že operácie syndrómu karpálneho tunela nepatria k triviálnym technikám a pri neskúsenom chirurgovi hrozí nebezpečie poranenia šliach, nervov alebo ciev, alebo vznik hypertrofických až keloidných jaziev.

Pooperačné výsledky z iných pracovísk ...

jazvy po operácii zlou technikou karpál karpálny tunel jazvy po operacii - zla technika

Medzi všeobecné komplikácie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri akejkoľvek operácii patrí krvácanie počas a po operácii, infekcia, roztrhanie operačnej rany, predlžené hojenie rany, tvorba hypertrofických až keloidných jaziev, alergická reakcia na dezinfekciu, použité lieky alebo na šicí a obväzový materiál. Pri vážnych komplikáciách môže byť potrebná opakovaná operácia.

Galéria zákrokov

Prevencia

Prvoradým aspektom v prevencii vzniku ochorenia je nepreťažovanie rúk. Našou snahou by malo byť čo v najväčšej miere eliminovať chronické zvyšovanie tlaku v zápästí.

Poslúžiť by k tomu mohli:

  • pravidelné cvičenie na uvoľnenie a prekrvovanie prstov a dlaní,
  • zmena patologických návykov v polohe zápästia, sedenia atď.,
  • používanie špeciálnych pracovných alebo ortopedických pomôcok.

Kontaktujte nás

Klinika MUDr. Kokavca - Plastická chirurgia

PROCHIRURGIA
Klinika MUDr. Kokavca

Fedinova 9, 851 01 Bratislava